Begroting 2022

Utrecht investeert ieder jaar in een gezonde en leefbare stad. De gemeenteraad stelt jaarlijks de Begroting vast waarin staat wat de plannen voor de stad zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders voert de plannen uit. Op deze kaart lees je wat de in 2022 verwachte uitgaven en inkomsten per programma zijn. Ofwel: de Begroting van 2022.

Hieronder zie je een illustratie van de stad Utrecht met daarin alle programma's. De Begroting van de stad bestaat namelijk uit 15 programma's, ieder met zijn eigen doelen en activiteiten. Bij ieder programma staat het bedrag van inkomsten en van uitgaven uit de begroting. Door op de programmanaam te klikken ga je naar het betreffende programma in de begroting. Meer informatie staat in de Programmabegroting 2022, waarin het college uitgebreid aan de gemeenteraad aangeeft wat zij in 2022 wil gaan doen. De begroting vind je op https://utrecht.begroting-2022.nl

Maatregelen corona
Inkomsten
Uitgaven
Bewoners en Bestuur
Inkomsten
6.402
Uitgaven
44.696
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Inkomsten
93.187
Uitgaven
84.011
Duurzaamheid
Inkomsten
1.833
Uitgaven
16.163
Bereikbaarheid
Inkomsten
63.846
Uitgaven
74.471
Openbare Ruimte en groen
Inkomsten
113.737
Uitgaven
178.750
Cultuur
Inkomsten
0.000
Uitgaven
56.845
Werk en inkomen
Inkomsten
152.016
Uitgaven
244.633
Onderwijs
Inkomsten
18.582
Uitgaven
104.941
Ondersteuning op maat
Inkomsten
6.122
Uitgaven
290.133
Volksgezondheid
Inkomsten
2.250
Uitgaven
27.638
Veiligheid
Inkomsten
1.828
Uitgaven
58.305
Utrechts Vastgoed
Inkomsten
28.658
Uitgaven
20.496
Samenleven en Sport
Inkomsten
16.685
Uitgaven
90.427
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Inkomsten
264.000
Uitgaven
19.471
Overhead
Inkomsten
4.468
Uitgaven
177.154
Deze pagina is gebouwd op 03/15/2022 13:36:12 met de export van 04/14/2020 16:29:30